Srdečne vás vítame na oficiálnej stránke obce Klenovec, preslávenej jánošíkovskou tradíciou, ľudovou umeleckou tvorbou a folklórom. Vychutnajte si plnými dúškami neodolateľnú atmosféru ľudových tradícií, remesiel, hudby a očarujúcej prírody. Víta vás obec pod dominantným klenovským Veprom, zaujímavá história a pohostinnosť obyvateľov.

Výstava vianočných ozdôb
8. 12. 2016 | Vydal:

Mikroregión Sinec – Kokavsko a obec Rimavská Baňa Vás pozývajú na Výstavu vianočných ozdôb spojenú s predajom, ktorá sa uskutoční v piatok 16.12.2016 od 16.00 do 18.00 hod. a v sobotu 17.12.2016 od 10.00 do 18.00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Rimavskej Bani.


Pokoj ľuďom dobrej vôle 2016
5. 12. 2016 | Vydal:

Obec Klenovec, RODON Klenovec, Gemersko-malohontské osvetové stredisko, Miestny odbor Matice slovenskej vás srdečne pozývajú na predvianočný program Pokoj ľuďom dobrej vôle, ktorý sa uskutoční v nedeľu 11. decembra 2016 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Klenovci. V programe sa predstavia spevácke cirkevné zbory ECAV a BJB v Klenovci, spevácka skupina Klenovčianka pri Jednote dôchodcov […]


Maľovaný spev rodnej zeme
5. 12. 2016 | Vydal:

V Kultúrnom dome v Klenovci sa dňa 11.12.2016 o 16:00 uskutoční vernisáž diel z kategórie neprofesionálneho výtvarného umenia – insitné umenie z Kovačice v Srbsku, od dvoch autorov. Insitné umenie možno považovať za výdatný prúd živej vody, oživujúci aj iné výtvarné žánre. Toto svojimi obrazmi potvrdzujú aj členovia enklávy naivného umenia v Kovačici – Ján Žolnaj a Jozef Haviar. Ján Žolnaj (1953) , […]


Asfaltovacie práce v obci v roku 2016
5. 12. 2016 | Vydal:

V rámci realizácie opatrení Programu rozvoja obce Klenovec na roky 2016 -2020 v prioritnej oblasti „1.1 – Dopravná infraštruktúra“ prebehli v mesiaci novembri vo viacerých lokalitách asfaltovacie práce na cestných i peších komunikáciách. Aktivity boli financované z rezervného fondu obce na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 256/2016. Prvá etapa asfaltovania prebehla na Partizánskej ulici, kde boli už v priebehu letných mesiacov dodávateľsky uskutočnené prípravné práce v podobe […]


Deň divadla a filmu V. ročník
12. 11. 2016 | Vydal:

Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, obec Klenovec, občianske združenie RODON a Miestna akčná skupina Malohont Vás pozývajú na V. ročník Deň divadla a filmu, ktorý sa uskutoční v stredu 16. novembra 2016 v Kultúrnom dome v Klenovci. Program: 17:00 hod. Projekcia krátkometrážnych filmov z tvorivých dielní, Prezentácia filmu Bastyúr Jaroslav – Tradičné zvonkárstvo na Gemeri, Otvorenie […]


Staršie aktuality