Kultúra a šport

V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zverejňujeme povinné zmluvy, faktúry a objednávky.

Zmluvy 2011 | Faktúry 2011 | Objednávky 2011