MŠ K. Pajera

V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zverejňujeme povinné zmluvy, faktúry a objednávky.

Objednávky 2016

Faktúry 2016

Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December

Faktúry 2015

Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December

Faktúry 2014

Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December

Faktúry 2013

Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December

Zmluvy 2013 | Objednávky 2013

Faktúry 2012

Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December

Zmluvy 2012 | Objednávky 2012

Zmluvy 2011 | Faktúry 2011 | Objednávky 2011