Obecný podnik

V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zverejňujeme povinné zmluvy, faktúry a objednávky.

Faktúry 2017

Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December

Zmluvy 2017 | Objednávky 2017


Faktúry 2016

Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December

Zmluvy 2016 | Objednávky 2016