Obec Klenovec

V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zverejňujeme povinné zmluvy, faktúry a objednávky.

Faktúry 2017

Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December

Zmluvy 2017 | Zmluvy dotácie 2017 | Objednávky 2017


Faktúry 2016

Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December

Zmluvy 2016 | Zmluvy dotácie 2016 | Objednávky 2016


Faktúry 2015

Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December

Zmluvy 2015 | Zmluvy dotácie 2015 | Objednávky 2015


Faktúry 2014

Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December

Zmluvy 2014 | Objednávky 2014


Faktúry 2013

Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December

Zmluvy 2013 | Objednávky 2013


Faktúry 2012

Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December

Zmluvy 2012 | Objednávky 2012


Zmluvy 2011 | Faktúry 2011 – 1.Q, 2.Q, 3.Q, 4.Q | Objednávky 2011