#
#
#
#
#
#

Navigácia

Obsah

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Predmet verejného obstarávania – stavebné práce: Zmena v užívaní stavby rodinného domu na Klenovskú izbu
Víťazný uchádzač: PUR-STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec
Cena zákazky: 35.559,66 € s DPH
Dátum podpisu zmluvy o dielo: 11.9.2014

Predmet verejného obstarávania – stavebné práce: Múzeum rekonštrukcia
Víťazný uchádzač: STAVAJ, s.r.o., Haškova 77, 974 11 Banská Bystrica
Cena zákazky: 35.977,75 € s DPH
Dátum podpisu zmluvy o dielo: 5.8.2013