Klenovec - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Pracovníci úradu

Ing. Mário Trnavský

telefón: 047/ 52 11 352
email: mario.trnavsky@klenovec.sk

 • výstavba a životné
 • poplatky za TKO

Mgr. Ružena Kováčová

telefón: 047/54 84 201
email: ruzena.kovacova@klenovec.sk

 • podateľňa
 • evidencia obyvateľov
 • matrika

Ing. Viktória Lojková

telefón: 047/54 84 500
email: viktoria.lojkova@klenovec.sk

 • ekonómka

Beáta Garlátyová

telefón: 047/54 84 305
email: beata.garlatyova@klenovec.sk

 • pokladňa
 • daň z nehnuteľnosti
 • poplatky TKO

Jarmila Parobeková

telefón: 047/54 84 301
email: jarmila.parobekova@klenovec.sk

 • PAM
 • sociálne veci

Mgr. Michal Píš

telefón: 047/52 11 352
email: michal.pis@klenovec.sk

 • Samostaný referent

Lucia Parobeková

telefón: 047/52 11 353
email: lucia.parobekova@klenovec.sk

 • kontrolór obce

Kontakty

Infokanál Klenovec – email: infokanal@klenovec.sk
Webstránka - email: webmaster@klenovec.sk
Klenovské noviny – email: klenovskenoviny@klenovec.sk
Obecná polícia – 047/ 54 84 315, 0903 527 561, email:  obecna.policia@klenovec.sk
Miestne kultúrne stredisko – 0904 875 368
Miestna ľudová knižnica – 047/ 54 84 274 otvorená utorok od 8:00 hod - 12:00 hod., stredu od 13:00 do 17:00 a štvrtok od 13:00 do 15:30 hod.
Vyhlásenie úmrtia v miestnom rozhlase počas víkendu – 0910 917 724