#
#
#
#
#
#

Navigácia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Aktuálne počasie

dnes, utorok 30. 5. 2023
slabý dážď 22 °C 12 °C
streda 31. 5. jasná obloha 23/10 °C
štvrtok 1. 6. slabý dážď 23/11 °C
piatok 2. 6. slabý dážď 23/13 °C

Dátum a čas

Dnes je utorok, 30.5.2023, 16:36:40

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:327
TÝŽDEŇ:976
CELKOM:942863

Sviatok

Meniny má Ferdinand, Neander, Ferdinanda

Obsah

Zber odpadu

 

Kalendár zberu odpadu v roku 2023

 

Systém nakladania s odpadmi v obci Klenovec

Zber zmesového komunálneho odpadu – ZKO

Zber komunálneho odpadu v obci Klenovec zabezpečuje spoločnosť Brantner Gemer, s. r. o. Rimavská Sobota 1 krát do týždňa, a to vo štvrtok. Odpad je odvážaný na skládku odpadov Lučenec. Do kontajnerov určených na ZKO je zakázané ukladať odpady, ktoré je možné recyklovať. K nádobám je zakázané vykladať veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad.

Pre potreby občanov sú na území obce umiestnené veľkoobjemové kontajnery, kde počas celého roka môžu vhadzovať ZKO ( pri cintoríne).

V prípade nutnosti zberu nad rámec obvyklého množstva ZKO z domácnosti je možné realizovať zber iba samostatnou objednávkou doručenou spoločnosti Brantner Gemer, s. r. o., stredisko Rimavská Sobota, a to za úhradu (napr. vypratávanie nehnuteľnosti z dôvodu jej zakúpenia, zdedenia, sťahovania…).

 

Zber separovaného odpadu – SO

Zber SO (papier, plasty, sklo, kovy) zabezpečuje spoločnosť Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota, pri bytových domoch do 1 100 L kontajnerov a v rodinných domoch do vriec, podľa rozpisu:

  • plasty 12 krát mesačne 13 ks kontajnerov a vrecia:
  • papier 10 krát mesačne 12 ks kontajnerov a 6 krát ročne vrecia,
  • sklo 6 krát ročne 25 ks kontajnerov.

 

4 krát ročne prebieha v našej obci výkup papiera a jedlých olejov, ktorý zabezpečuje spoločnosť Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota podľa rozpisu zverejneného v miestnej televízii (infokanál) a na internetovej stránke www.klenovec.sk

 

Zber veľkoobjemového odpadu – VO

Pre potreby občanov sú na území obce umiestnené veľkoobjemové kontajnery, kde počas celého roka môžu vhadzovať ZKO ( pri cintoríne).

V prípade nutnosti zberu nad rámec obvyklého množstva ZKO z domácnosti je možné realizovať zber iba samostatnou objednávkou doručenou spoločnosti Brantner Gemer, s. r. o., stredisko Rimavská Sobota a to za úhradu (napr. vypratávanie nehnuteľnosti z dôvodu jej zakúpenia, zdedenia, sťahovania…).

V jarných a jesenných mesiacoch je v obci Klenovec umiestnený veľkoobjemový kontajner podľa rozpisu zverejneného v miestnej televízii (infokanál) a na internetovej stránke obce www.klenovec.sk

 

Zber drobného stavebného odpadu – DSO

Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku poplatku za množstvový zber DSO určí Obec podľa aktuálnych cien na skládke odpadov v Lučenci. Pôvodcovia DSO sú povinní DSO rozdeliť na jednotlivé zložky KO – stavebné materiály, kovy, sklo, plasty a pod.

So zložkami komunálnych odpadov, ktoré boli vytriedené z DSO (najmä kovy, sklo, plasty), je pôvodca DSO povinný naložiť v zmysleVZN o odpadoch. Stavebné materiály (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod.) sú pôvodcovia DSO povinní odovzdať priamo skládke odpadov – Lučenec, ktorá vystaví vážny lístok. Pôvodcovi DSO Obec Klenovec vystaví súhlas na odovzdanie DSO na skládke odpadov v 4 vyhotoveniach - (1 x pre pôvodcu, 1 x pre skládku, 1 x pre oddelenie výstavby, 1 x pre pokladňu OÚ) Pôvodca DSO s vážnym lístkom a potvrdeným súhlasom zo skládky zaplatí poplatok v pokladni Obecného úradu v Klenovci. Stavebné odpady pochádzajúce zo stavieb a demolácií na ktoré sú potrebné stavebné rozhodnutia podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov nie sú DSO a sú uhrádzané priamo skládke odpadov. DSO – stavebné materiály (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, a pod. ) je zakázané ukladať k nádobám na KO a do nádob na KO (z dôvodu ich preťaženia). Obec má právo skontrolovať pôvod DSO na mieste, kde vznikol (napr. rodinný dom, bytový dom). Medzi DSO nepatria odpady zo stavebných materiálov s obsahom azbestu napr. eternit. (Ide o nebezpečný odpad).

 

Zber nebezpečného odpadu – NO

Mobilný zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu realizuje 2x ročne v jarných a jesenných mesiacoch spoločnosť Detox, s. r. o. Rimavská Sobota. Rozpis zberu býva zverejnený v miestnej televízii (infokanál), stránke obce a vyhlásený v obecnom rozhlase.

 

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu – BRO

Občanom, ktorí sa zapojili do zberu BIO odpadu a objednali si 120 L, prípadne 240 L hnedé nádoby, budú tieto nádoby odvážané 2 krát mesačne podľa rozpisu v letných mesiacoch. Každý občan, u ktorého vzniká zelený odpad ho kompostuje na vlastnom kompostovisku, ktoré musí byť zriadené na vlastnom pozemku, prípadne na pozemku so súhlasom vlastníka. Kompostovisko nesmie byť zriadené na brehoch riek ani v ich blízkosti.

Zber jedlých olejov a tukov je zabezpečený spoločnosťou INTA s.r.o. Rybárska 758/18, Trenčín. Žltý kontajner je umiestnený na tržnici v Klenovci, do ktorého sa ukladá jedlý olej v uzavretých plastových fľašiach.

 

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a jedlých olejov - BRKO

Občania bývajúci v bytových domoch bez záhrad, (ulice Sládkovičova, SNP  a  Malinovského) majú možnosť zbierať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad do 120 L nádob, ktoré 1 krát týždenne vyváža  spoločnosť  Brantner Gemer, s. r. o. stredisko Rimavská Sobota.

Mgr. Zlata Kaštanová, starostka obce Klenovec