Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
S čím pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie
Obec Klenovec
Klenovec.sk

Multifunkčné ihrisko

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Úvodné ustanovenia

 1. Multifunkčné ihrisko sa nachádza na parcele č. CKN 871/1, v katastrálnom území obce Klenovec na ul. Sládkovičovej. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi pre loptové hry. Slúži na prevádzkovanie aktivít obyvateľov či návštevníkov obce. Rozmery ihriska sú 33 x 18 m.
 2. Vlastníkom a prevádzkovateľom multifunkčného ihriska (ďalej MI) je obec Klenovec.
 3. Starostka obce poverí správcovstvom MI zodpovednú osobu, ktorá budú zabezpečovať prevádzku MI.
 4. Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI (užívateľ).

Všeobecné ustanovenia

 1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
 2. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré ja ihrisko prispôsobené.
 3. MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity. Hlavne kolektívne športy ako malý futbal, volejbal, hádzaná a basketbal alebo individuálne športy ako tenis a nohejbal.
 4. Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu, založené na princípe súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov, či zamestnancov v rámci športových dní a pod. ).

Organizačné ustanovenia

 1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.
 2. Každý užívateľ MI je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z MI s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno správcu je uvedené na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe na MI.
 3. Užívateľ MI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
 4. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel a pokynov správcu MI zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca.
 5. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru MI výhradne cez vstupné bráničky. Vstup na ihrisko je možný len na základe súhlasu správcu v súlade s prevádzkovým poriadkom.
 6. Vodenie psov a iných zvierat do priestoru MI je zakázané.
 7. Na MI je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.
 8. V areáli MI je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok.
 9. Žiaci materskej školy, základnej školy a ŠZŠ môžu vstúpiť na MI len v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby. Deti do 10 rokov musia byť na MI v sprievode dospelej osoby.
 10. Vstup so zmrzlinou, nápojmi či potravinami je na MI zakázaný.
 11. Každý užívateľ MI je povinný v priestore MI a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a vyvarovať sa činnosti, ktorou by narušoval verejný poriadok a nočný kľud.
 12. Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv a športové oblečenie. Nesmú sa používať kopačky, topánky s podpätkom alebo iná nevhodná obuv.

Prevádzkové ustanovenia

 1. Prevádzkové hodiny MI: Pondelok – Nedeľa – podľa záujmu užívateľa od 8.00 do 21.00 hod..
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo čas prevádzky operatívne upraviť.
 3. V prípade nevyužitia MI užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom môžu so súhlasom správcu MI využívať aj iný záujemcovia (inej kategórie).
 4. Užívanie MI pre základnú školu, ŠZŠ a materskú školu je bezplatné, ale len vo vyhradenom čase po dohode s prevádzkovateľom.
 5. TJ Družstevník Klenovec smie využívať MI len za nepriaznivého počasia resp. za nevyhovujúceho stavu jeho vlastných hracích plôch. Využitie musí dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom MI. V tom prípade je užívanie MI bezplatné.
 6. Užívanie MI pre užívateľov je spoplatnené a to:
 • deti mládež a študenti 0,50 €/ osoba/1. hod,
 • dospelí 1,00 €/ osoba/1. hod,
 • osvetlenie 1,00 €/ za každú začatú hodinu,
 1. Rezerváciu MI je potrebné dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom resp. správcom MI.
 2. Úhradu za prenájom MI je potrebné uhradiť správcovi na mieste.

Správca MI vedie evidenciu o používaní MI a poplatkoch, ktoré mesačne odovzdá do pokladne obce.

Správca ihriska

 1. Povinnosti správcu:
  a) viesť prevádzkovú knihu ihriska,
  b) vyberať poplatok za prenájom ihriska,
  c) dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov starostky obce a pokynov prevádzky a údržby vydaných dodávateľom MI,
  d) úzko spolupracovať s riaiteľkami MŠ a ZŠ, starostkou obce pri zabezpečovaní prevádzkového poriadku ihriska, ako   i verejného poriadku,
  e) podieľať sa na organizácii školských, mimoškolských a verejných športových podujatí a akcií uskutočňovaných na MI,
  f) viesť zošit údržby a opráv MI, podieľať sa na opravách MI,
  g) bezodkladne informovať starostku obce o vzniknutých škodách na majetku obce,
  h) vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť,
  i) starať sa o čistotu okolia MI

 2. Správca za svoju prácu poberá odmenu.

Tiesňové volania

Telefónne linky pre záchranné služby:

 • 112 – tiesňové volanie
 • 150 – hasičská a záchranná služba
 • 155 – záchranná zdravotnícka služba
 • 158 – polícia

Správca MI

Jaroslav Parobek
č.t. 0910927797

Mgr. Zlata Kaštanová, starostka obce

Kultúra a šport

Sviatok

Meniny má Jakub, Žakelína

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 25. 7. 2024
slabý dážď 24 °C 13 °C
piatok 26. 7. oblačno 27/12 °C
sobota 27. 7. jasná obloha 30/15 °C
nedeľa 28. 7. zamračené 31/18 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:244
TÝŽDEŇ:1667
CELKOM:1132912

Organizácie

Obec leží v malebnom údolí Veporského Rudohoria, rozložená na obidvoch brehoch rieky Klenovská Rimava. Práve v Klenovci bol dolapený Juraj Jánošík a obec je teda preslávenená jánošíkovskou tradíciou, ľudovou umeleckou tvorbou a folklórom. Z Klenovca pochádza tiež vzácny Klenovecký syrec vyrábaný z ovčieho mlieka, ktorý je držiteľom chráneného označenia pôvodu Vychutnajte si plnými dúškami neodolateľnú atmosféru ľudových tradícií, remesiel, hudby a očarujúcej prírody. Víta vás obec so zaujímavou históriou a pohostinnosťou obyvateľov.