Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
S čím pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie
Obec Klenovec
Klenovec.sk

Zber odpadu

Kalendár zvozu odpadu

Kalendár zberu odpadu v roku 2024

 

 

Systém nakladania s odpadmi v obci Klenovec

Zber zmesového komunálneho odpadu – ZKO

Zber komunálneho odpadu v obci Klenovec zabezpečuje spoločnosť Brantner Gemer, s. r. o. Rimavská Sobota 1 krát do týždňa, a to vo štvrtok. Odpad je odvážaný na skládku odpadov Lučenec. Do kontajnerov určených na ZKO je zakázané ukladať odpady, ktoré je možné recyklovať. K nádobám je zakázané vykladať veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad.

Pre potreby občanov sú na území obce umiestnené veľkoobjemové kontajnery, kde počas celého roka môžu vhadzovať ZKO ( pri cintoríne).

V prípade nutnosti zberu nad rámec obvyklého množstva ZKO z domácnosti je možné realizovať zber iba samostatnou objednávkou doručenou spoločnosti Brantner Gemer, s. r. o., stredisko Rimavská Sobota, a to za úhradu (napr. vypratávanie nehnuteľnosti z dôvodu jej zakúpenia, zdedenia, sťahovania…).

Zber separovaného odpadu – SO

Zber SO (papier, plasty, sklo, kovy) zabezpečuje spoločnosť Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota, pri bytových domoch do 1 100 L kontajnerov a v rodinných domoch do vriec, podľa rozpisu:

  • plasty 12 krát mesačne 13 ks kontajnerov a vrecia:
  • papier 10 krát mesačne 12 ks kontajnerov a 6 krát ročne vrecia,
  • sklo 6 krát ročne 25 ks kontajnerov.

4 krát ročne prebieha v našej obci výkup papiera a jedlých olejov, ktorý zabezpečuje spoločnosť Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota podľa rozpisu zverejneného v miestnej televízii (infokanál) a na internetovej stránke www.klenovec.sk

Zber veľkoobjemového odpadu – VO

Pre potreby občanov sú na území obce umiestnené veľkoobjemové kontajnery, kde počas celého roka môžu vhadzovať ZKO ( pri cintoríne).

V prípade nutnosti zberu nad rámec obvyklého množstva ZKO z domácnosti je možné realizovať zber iba samostatnou objednávkou doručenou spoločnosti Brantner Gemer, s. r. o., stredisko Rimavská Sobota a to za úhradu (napr. vypratávanie nehnuteľnosti z dôvodu jej zakúpenia, zdedenia, sťahovania…).

V jarných a jesenných mesiacoch je v obci Klenovec umiestnený veľkoobjemový kontajner podľa rozpisu zverejneného v miestnej televízii (infokanál) a na internetovej stránke obce www.klenovec.sk

Zber drobného stavebného odpadu – DSO

Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku poplatku za množstvový zber DSO určí Obec podľa aktuálnych cien na skládke odpadov v Lučenci. Pôvodcovia DSO sú povinní DSO rozdeliť na jednotlivé zložky KO – stavebné materiály, kovy, sklo, plasty a pod.

So zložkami komunálnych odpadov, ktoré boli vytriedené z DSO (najmä kovy, sklo, plasty), je pôvodca DSO povinný naložiť v zmysleVZN o odpadoch. Stavebné materiály (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod.) sú pôvodcovia DSO povinní odovzdať priamo skládke odpadov – Lučenec, ktorá vystaví vážny lístok. Pôvodcovi DSO Obec Klenovec vystaví súhlas na odovzdanie DSO na skládke odpadov v 4 vyhotoveniach - (1 x pre pôvodcu, 1 x pre skládku, 1 x pre oddelenie výstavby, 1 x pre pokladňu OÚ) Pôvodca DSO s vážnym lístkom a potvrdeným súhlasom zo skládky zaplatí poplatok v pokladni Obecného úradu v Klenovci. Stavebné odpady pochádzajúce zo stavieb a demolácií na ktoré sú potrebné stavebné rozhodnutia podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov nie sú DSO a sú uhrádzané priamo skládke odpadov. DSO – stavebné materiály (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, a pod. ) je zakázané ukladať k nádobám na KO a do nádob na KO (z dôvodu ich preťaženia). Obec má právo skontrolovať pôvod DSO na mieste, kde vznikol (napr. rodinný dom, bytový dom). Medzi DSO nepatria odpady zo stavebných materiálov s obsahom azbestu napr. eternit. (Ide o nebezpečný odpad).

Zber nebezpečného odpadu – NO

Mobilný zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu realizuje 2x ročne v jarných a jesenných mesiacoch spoločnosť Detox, s. r. o. Rimavská Sobota. Rozpis zberu býva zverejnený v miestnej televízii (infokanál), stránke obce a vyhlásený v obecnom rozhlase.

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu – BRO

Občanom, ktorí sa zapojili do zberu BIO odpadu a objednali si 120 L, prípadne 240 L hnedé nádoby, budú tieto nádoby odvážané 2 krát mesačne podľa rozpisu v letných mesiacoch. Každý občan, u ktorého vzniká zelený odpad ho kompostuje na vlastnom kompostovisku, ktoré musí byť zriadené na vlastnom pozemku, prípadne na pozemku so súhlasom vlastníka. Kompostovisko nesmie byť zriadené na brehoch riek ani v ich blízkosti.

Zber jedlých olejov a tukov je zabezpečený spoločnosťou INTA s.r.o. Rybárska 758/18, Trenčín. Žltý kontajner je umiestnený na tržnici v Klenovci, do ktorého sa ukladá jedlý olej v uzavretých plastových fľašiach.

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a jedlých olejov - BRKO

Občania bývajúci v bytových domoch bez záhrad, (ulice Sládkovičova, SNP  a  Malinovského) majú možnosť zbierať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad do 120 L nádob, ktoré 1 krát týždenne vyváža  spoločnosť  Brantner Gemer, s. r. o. stredisko Rimavská Sobota.

Mgr. Katarína Pribilincová, starostka obce Klenovec

Aktuálne

Sviatok

Meniny má Kazimír, Gerazim, Romeo, Jadrana, Kazimíra

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 4. 3. 2024
polojasno 13 °C 7 °C
utorok 5. 3. slabý dážď 14/7 °C
streda 6. 3. oblačno 11/3 °C
štvrtok 7. 3. dážď so snehom 6/2 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:42
TÝŽDEŇ:42
CELKOM:1061484

Organizácie

Obec leží v malebnom údolí Veporského Rudohoria, rozložená na obidvoch brehoch rieky Klenovská Rimava. Práve v Klenovci bol dolapený Juraj Jánošík a obec je teda preslávenená jánošíkovskou tradíciou, ľudovou umeleckou tvorbou a folklórom. Z Klenovca pochádza tiež vzácny Klenovecký syrec vyrábaný z ovčieho mlieka, ktorý je držiteľom chráneného označenia pôvodu Vychutnajte si plnými dúškami neodolateľnú atmosféru ľudových tradícií, remesiel, hudby a očarujúcej prírody. Víta vás obec so zaujímavou históriou a pohostinnosťou obyvateľov.